Meie juhtmõte:

TARKUS TAGAB TULEVIKU!

 

Meie kooli missioon, visioon ja väärtused on kirjeldatud Rannu Kooli arengukavas.

Rannu Kooli missioon

Rannu Kooli kõigi töötajate missioon on luua tingimused kõigi õpilaste arenguks ja toetada iga õpilase arengut ja õpiteed.

Rannu Kooli visioon

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt õpilased, nende vanemad ja kooli pidaja.

 

Meie kooli väärtused ja eripära on kirjeldatud kooli õppekavas.

Väljavõte õppekavast:

Väärtused

Kõik kooli töötajad lähtuvad oma tegevuse põhikooli riikliku õppekava § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.

Rannu Kooli õpetajad lähtuvad põhimõttest, et väärtused ei kujune iseenesest nende sõnastamisest, vaid kujundatakse koolis õppe- ja kasvatustöö kaudu, lõimingu kaudu õppetegevuses ning üldpädevuste kujundamise kaudu.

Rannu Kooli õpetajad kujundavad õpilastes õppe- ja kasvatustöö kaudu selliseid väärtusi , nagu kohusetunne ja vastutus, ettevõtlikkus ja initsiatiiv ning oskus teha koostööd.

Eripära

Rannu Kooli eripära õppe- ja kasvatustöös on loodus- ja keskkonnasuund. Kooli õppekava toetavate tegevuste planeerimisel ja kooli eesmärkide püstitamisel lähtume kooli eripärast, mis on seotud kooli asukoha ja keskkonnaga (Võrtsjärve lähedus, Tamme paljand, Mustjärv, Rannu mõisakeskus). Kasutame kooli eripära arvestavat õppetööd planeerides erinevaid koostöövõimalusi, näiteks Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskusega ning kohalike ettevõtetega. Taotleme, et meie õpilased oskavad tulevikus väärtustada oma kodukohta.

 

KUU INFO
<<september 2023>>
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
VIIMASED UUDISED