Päevakava

 

Kehtestatud direktori 01. septembri 2023 käskkirjaga nr 1-9/1

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 25 lg 6 alusel Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, ringides ja stuudios korraldavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.
 
Rannu Kooli päevakava
1. Üldsätted

1.1.Rannu Kooli (edaspidi kool) päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste     toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.

1.2. Päevakava koostamisel on arvestatud, et õpe oleks õpilasele ea- ja jõukohane, et õppetegevuseks ja õppeülesannete täitmiseks oleks sobiv aeg, samuti on arvestatud õppeainete raskust, rakendatavaid õppeviise ja -meetodeid.

1.3. Lähtudes kooli õppekavas sätestatud õpilase nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest, samuti kooliväsimuse vältimiseks ja arvestades õpilastele transpordi korraldust, koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan, milles on õppepäevade kaupa esitatud õppetundide loetelu ja nende toimumise aeg.

1.4. Individuaalse õppe korral teeb kool vajadusel õpilasele kohandusi õppeajas, -sisus, -protsessis ja -keskkonnas.
 
2. Õppetegevuste ning õppekava toetavate tegevuste järjestus ja ajaline kestus 

2.1. Õppetegevuste järjestus toimub vastavalt tunniplaanile (lisa 1).

2.2. Õppetundide ajaline kestus. 
 
       Hommikupuder 7.45-8.00                     
1t.   8.05 -   8.50                    
2t.   9.00 -   9.45                    
3t.   9.55 - 10.40                    
4t. 10.50 – 11.35                   
      LÕUNA 11.35 – 12. 05             
5t. 12.05 - 12.50                    
6t. 13.00 - 13.45                    
7t. 13.55 - 14.40                    
8t. 14.50 - 15.35                    

2.3. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava (lisa 2).
2.4. Huviringides korraldatavad tegevused ja ajaline kestus on kehtestatud ringitöö plaanile (lisa 3).
KUU INFO
<<september 2023>>
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
VIIMASED UUDISED