Uudised

 

Tunnustused Rannu Kooli õpetajatele M.-K. Toom ja E. Lääne
Esmaspäev, 8. oktoober 2018

Rannu Kooli loodusainete õpetaja Merle – Kairit Toom

Merle - Kairit Toom on töötanud Rannu Koolis alates 2013 aastast. Käesoleva aasta augustis täitus viis  tulemuslikku töötatud aastat Rannu Koolis loodusainete õpetaja, klassijuhataja ning karjäärikoordinaatorina. Õpetaja M.-K. Toom on hästi omaks võetud nii õpilaste kui ka kolleegide poolt.
   Oma õppekasvatustööd planeerides on ta väga põhjalik, arvestades õpilaste eripärade ja vajadustega. Innustunud õpetajana, motiveerib ta oma õpilasi olema loovad ning osalema erinevates projektides.
   Õpetaja M.-K. Toom on õpilasi juhendanud uurimus- ning loovtöödes, õpetanud neid nõuetekohaselt oma töid vormistama ja edukalt kaitsma. Tänu õpetaja M. – K. Toome leidlikkusele ja loovusele on mitmed õpetaja poolt juhendatud erinevad projektid leidnud ära märkimist ja tunnustamist ka väljaspool kooli. Tema õpilased on edukalt esinenud erinevatel aineolümpiaadidel ja konkurssidel. Õpetaja M.- K. Toome töökus, järjepidevus ja nõudlikkus motiveerib õpilasi pidevalt saavutama paremaid tulemusi nii õppetöös kui ka teadustöödes.
   Hinnatav on õpetaja M.-K. Toome oskus tundides kasutada erinevaid tehnilisi vahendeid ja õppeprotsessi kaudu motiveerida õpilasi nende vastu huvi tundma ning  kasutama õppetöös.
   Õpetaja M.-K. Toom on ka ise aktiivne õppija. Ta võtab alati osa koolis toimuvatest õppepäevadest ja osaleb aktiivselt väljaspool kooli toimuvatel täiendkoolitustel ning seminaridel. Saadud uusi teadmisi ja oskusi praktiseerib ja rakendab õpetaja koheselt oma igapäevatöös õpilastega.
Koolis juhendab õpetaja M. –K. Toom 1. – 4. klassi õpilastele teadusringi.
M.- K. Toom osaleb aktiivselt loodusainete õpetajate ainesektsioonitöös ja kuulub kooli hoolekogusse.
   Kolleegina on õpetaja M.-K. Toom sõbralik, heatahtlik, abivalmis ja usaldusväärne. 
Õpetajate päeva eel avaldasid õpilased oma arvamust õpetajate ja õpetaja ameti kohta ning
üks 8. klassi õpilane kirjutas järgmist:  
„Minu lemmikõpetaja on Merle-Kairit Toom, sest ta tunneb enda tööd hästi. Ta on range ja leebe, pluss oskab hästi suhelda. Tal on hea huumorimeel ja oskab hästi enda aine lahti seletada. Aitäh, et oled olemas!“
Elva valla haridustöötajate tänuüritusel Rannu Rahvamajas, 05. oktoobril, omistati Rannu Kooli õpetaja Merle – Kairit Toomele „Aasta kooliõpetaja 2018.“ tiitel.
Palju õnne Rannu koolipere poolt!                                                                           
 
Rannu Kooli klassiõpetaja Evelyn Lääne
Õpetaja Evelyn Lääne on töötanud Rannu Koolis 15 aastat algklasside õpetajana. Kõigi nende tööaastate vältel on õpetaja E. Lääne oma pühendumisega võitnud nii õpilaste kui ka nende vanemate lugupidamise ja austuse.
   Tema õpetajatööd iseloomustabki põhjalikkus ja pühendumine. Õpetaja E. Lääne õpetamise kaudu on kerge uusi teadmisi omandada nii, et ka kõige raskem reegel muutub nauditavaks ja põnevaks. Oskus erinevatest asjadest innustuda ja oma tööd kohusetundlikult teha on ta edasi andnud ka oma õpilastele. Oma töö planeerimisel lähtub ta erinevate võimetega õpilastele jõukohast ja motiveerivat õpetust. Tema tundides saavad õpilased tunda ennast targa ja tublina, mis omakorda on õpilasi innustav ja motiveeriv.
   Õpetaja E. Lääne on ka ise innukas õppija, võtab aktiivselt osa koolis toimuvatest koolitustest, õppepäevadest ja teeb seda ka väljaspool kooli.
Õpetaja E. Lääne osaleb aktiivselt maakonna klassiõpetajate ainesektsioonitöös. Pidades lugu tervislikest eluviisidest on Evelyn koolis ka tervisemeeskonna eestvedajaks.
Õpetaja suhtleb ja teeb koostööd kolleegide ja lastevanematega, suunates neid lähtuvalt õpilaste vajadustest kasutama tugispetsialistide abi.
Suhetes kolleegidega on Evelyn otsekohene, aus ja toetav.
Aitäh, tehtud töö eest!
 
Rannu Kooli juhtkond.
 

 

KUU INFO
<<aprill 2024>>
ETKNRLP
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
VIIMASED UUDISED
Kolmapäev, 21. veebruar 2024
Teisipäev, 20. veebruar 2024
Neljapäev, 15. veebruar 2024
Kolmapäev, 7. veebruar 2024
Kolmapäev, 7. veebruar 2024
Teisipäev, 6. veebruar 2024
Neljapäev, 1. veebruar 2024
Teisipäev, 30. jaanuar 2024
Reede, 19. jaanuar 2024
Teisipäev, 16. jaanuar 2024